Loading...

(Just one moment)

Regulamin

 1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 2. Udział w sesji jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się w moim portfolio i akceptacją mojego stylu fotografowania i postprodukcji zdjęć.
 3. Gwarantuję wykonanie fotografii na poziomie prezentowanym w moim portfolio dostępnym na stronie www oraz w moich mediach społecznościowych.
 4. Rezerwacji sesji można dokonać telefonicznie (tel. 664786477), poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość na Facebooku.
 5. Osoby rezerwujące sesję udostępniają mi na potrzeby kontaktu następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 6. Po ustaleniu terminu, w celu potwierdzenia rezerwacji wymagany jest bezzwrotny zadatek w wysokości 100 zł, płatny na numer konta podany przeze mnie w wiadomości e-mail.
 7. Pozostałą część płatności należy uiścić najpóźniej w dniu sesji gotówką lub przelewem zaksięgowanym do dnia naszego spotkania.
 8. Wpłaty zadatku należy dokonać w ciągu dwóch dni od dnia ustalenia terminu rezerwacji, w przypadku braku płatności po tym czasie rezerwacja wygasa automatycznie.
 9. Po dokonaniu wpłaty sesja jest dla Państwa zarezerwowana także wtedy, gdyby termin uległ zmianie.
 10. Zmiany terminu sesji przyjmuję najpóźniej na 24 godziny przed ustaloną datą spotkania. Po tym terminie rezerwacja jest anulowana, a zadatek nie podlega zwrotowi.
 11. Zmiana terminu jest obowiązkowa, gdy ktokolwiek z uczestników sesji ma objawy przeziębienia lub grypy.
 12. Przed rozpoczęciem sesji podpisujemy dwie kopie umowy oraz potwierdzenie zapoznania się z warunkami RODO.
 13. Spóźnienie na sesję powyżej 15 minut skutkuje skróceniem naszego spotkania o czas spóźnienia.
 14. Informację o przebiegu sesji i obowiązujących zasadach bezpieczeństwa przesyłam drogą elektroniczną przed naszym spotkaniem.
 15. W pomieszczeniu studia nie można przebywać w butach, proszę pamiętać o obuwiu na zmianę.
 16. Wstępna selekcja zdjęć wykonywana jest przeze mnie, następnie przesyłam Państwu galerię zawierającą ok. 20-30 zdjęć nie poddanych obróbce, z której dokonują Państwo wyboru zdjęć w ilości zgodnej z wykupionym pakietem lub z uwzględnieniem ujęć dodatkowych.
 17. Ujęcia dodatkowe są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 18. Wyboru zdjęć należy dokonać w ciągu 30 dni od momentu otrzymania wglądu do galerii. Po tym terminie galeria przestaje być aktywna.
 19. Wybrane przez Państwa zdjęcia są następnie poddane retuszowi.
 20. W przypadku decyzji o powiększeniu pakietu po opłaceniu sesji, wykonuję retusz oraz wysyłam pliki i odbitki dopiero od momentu otrzymania pełnej kwoty wynagrodzenia, czyli uiszczonej dodatkowej opłaty za zdjęcia nie ujęte wcześniej w pakiecie.
 21. Postprodukcję zdjęć wykonuję w terminie do 10 dni roboczych od dnia wyboru zdjęć lub od dnia zaksięgowanej wpłaty za dodatkowe ujęcia, jeśli takie zostały zamówione. W przypadku zamówienia ekspresowej obróbki w terminie do 5 dni roboczych, cena pakietu wzrasta o 50%.
 22. Nie udzielam możliwości wykupienia zdjęć nie poddanych obróbce.
 23. Po wykupieniu i otrzymaniu zdjęć uzyskują Państwo prawo do wykorzystywania ich w celach niekomercyjnych – rozpowszechniania i drukowania odbitek.
 24. Wykorzystanie moich zdjęć do celów komercyjnych wymaga mojej pisemnej zgody.
 25. Nie wyrażam zgody na cyfrowe manipulacje przed publikacją wykonanych przeze mnie zdjęć – także po dokonaniu zakupu zdjęcia są chronione prawami autorskimi.
 26. W przypadku publikacji w mediach społecznościowych wymagane jest oznaczenie mnie jako autorki zdjęć oraz wykorzystanie plików wskazanych przeze mnie jako przygotowane do publikacji internetowej.
 27. Bez pisemnej zgody z Państwa strony żadne zdjęcia z sesji nie są przeze mnie publikowane, mają Państwo także prawo w każdej chwili wycofać wcześniej udzieloną zgodę na publikację swojego wizerunku.
 28. Jeżeli decydują się Państwo na publikację wykonanych na sesji zdjęć w swoich mediach społecznościowych, tym samym udzielają Państwo zgody na umieszczenie zdjęć z sesji na moich profilach społecznościowych.
 29. Brak zgody na umieszczenie zdjęć w moim portfolio jest równoznaczny z brakiem możliwości publikacji tych zdjęć w Państwa przestrzeni publicznej.
 30. Cyfrowa wersja Państwa fotografii jest u mnie przechowywana przez sześć miesięcy od daty wykonania sesji, po tym czasie są bezpowrotnie usuwane.
 31. Nie wyrażam zgody na drukowanie zdjęć pobieranych z mojej strony internetowej.
 32. Panie biorące udział w sesji ciążowej otrzymują bon rabatowy w wysokości 150 zł na sesję noworodkową.
 33. Klienci zamawiający kolejną sesję (oprócz sesji opisanej w punkcie nr 32) otrzymują 20% rabatu.
 34. Ze względu na niestandardowy charakter produktów fotograficznych, zwroty nie są dokonywane.

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2021 roku.